Osuszanie zastrzykami krystalicznymi

Opublikowany

Osuszanie metodą zastrzyków krystalicznych polega na zastosowaniu specjalnego środka osuszającego, wstrzykiwanego w ścianę lub mur. Środek taki. np. „Suchy Dom” jest to koncentrat estru etylowego kwasu krzemowego o stężeniu > 50%. Substancje czynne pod wpływem działania siły grawitacji przenikają głęboko w podłoże i wchodzą w reakcję z dostępnymi środkami wiążącymi tworząc nierozpuszczalne w wodzie związki. Struktura porowata muru zostaje zamknięta i hydrofobizowana. Oprócz poziomo wstawionej blokady przeciwwilgociowej zostaje osiągnięte wzmocnienie wytrzymałości betonu i muru oraz dodatkowa ochrona przed korodowaniem.

„Suchy Dom” jest opracowany na bazie etylowego esteru kwasu krzemowego. Po zastosowaniu system kapilarny materiałów budowlanych absorbuje ten produkt, przetransportowując go w głębsze strefy. Przy pomocy neutralnego katalizatora, etylowy ester kwasu krzemowego wchodzi w reakcję z wilgotnością atmosfery, odpowiednio z wodą absorbowaną przez ściany kapilarne. W ten sposób tworzy się żel kwasu krzemowego (SiO2aq), substancja podobna do szkła, oraz produkt uboczny-etanol, który utlenia się. Większa część etylowego esteru kwasu krzemowego jest zamieniana w żel kwasu krzemowego, po dwóch tygodniach w normalnych warunkach klimatycznych (20st C, 50% wilgotności atmosferycznej), co oznacza, że zostaje wtedy osiągnięta końcowa twardość materiału.

Produkt wnika w chłonne kapilary i krystalizuje się, przez co blokuje podciąganie wilgoci w murze. Produkt można stosować na wszelakich murach: ceglanych, betonowych, betonowo-wapiennych, silikatowych itd.

Autor

Views: 12581